Syksyn yleisluennot

Ahjolan kansalaisopiston järjestämät yleisluennot käsittelevät tänä syksynä ilmastonmuutosta ja piikojen historiaa. Voimasanoja-raamattuluentosarja käsittelee tulevaisuuteen liittyviä uhkakuvia, ilmastonmuutosta ja itsetuhoista elämäntapaa suhteessa Raamatun näkökulmiin. Yleisluennot ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa ajatuksia herättävien aiheiden äärelle!

Piikojen jäljillä. Suomalaisten naisten matkassa 1600-luvulta 1800-luvulle

Koskikotikeskus, Rongankatu 8
ma 28.10.2019
klo 15–16.30
Tiina Miettinen, FT, tutkija

Millaista oli suomalaisten nuorten naisten elämä menneinä vuosisatoina? Ripille pääsyn ja avioitumisen välinen aika saattoi kestää useita vuosia. Sitä aikaa ei suinkaan istuttu kotona sulhasta odotellen, vaan työtä tehden ja joskus jopa uraa rakentaen. Piian ja torpantyttären elämänkaaren voi hahmottaa asiakirjoista, ja samalla valottaa sitä miten tavallinen kansa eli ja asui länsisuomalaisella maaseudulla yli 300 vuotta sitten. Luento järjestetään yhteistyössä Koskikotikeskuksen kanssa.


ILMASTONMUUTOS ARJESSAMME

Laikun luentosali, Keskustori 4
Keskiviikkoisin klo 18–19.30

4.9. Ilmasto ja ihminen

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa meihin ja mitä itse voimme arjessamme tehdä sen hillitsemiseksi? Ilmastonmuutos on hyvin laaja-alainen ilmiö ja siksi taustatekijöiden lisäksi tulee ymmärtää myös sen monialaiset vaikutukset ihmisiin ja luontoon. Paneudutaan myös kiertotalouteen ja siihen miten materiaalien ja raaka-aineiden tehokas uudelleenkäyttö ja kierrätys vaikuttavat mm. merten roskaantumiseen tai akkujen valmistukseen Suomessa. Luennoitsijana ylitarkastaja Johanna Alakerttula. Luentomateriaali

18.9. Ilmastonmuutos ja hyvinvointi

Ilmastonmuutoksen myötä joudumme tarkistamaan myös tämän hetkisiä käsityksiämme hyvinvoinnista. Voiko kulutuskeskeisen elämän tilalle olla tarjolla jotain parempaa? Mitä meiltä ihmisiltä vaaditaan jotta voisimme oppia uudenlaisen tavan elää? Kuka meitä voisi auttaa tässä haasteessa? Luennoitsijana kestävän hyvinvoinnin asiantuntija Harriet Rabb.

2.10. Hiilijalanjäljen pienentäminen arjessamme

Minkälaisista asioista oma hiilijalanjälkemme koostuu ja mitä voimme tehdä sen pienentämiseksi? Konkreettisa näkökulmia arjen eri osa-alueilta tarjoaa Ekokumppaneiden asiantuntijat Sanni Kouhi, Pyry Rinkinen ja Miki Mäkelä.


ITSETUHO VAI ELÄMÄ? – VOIMASANOJA RAAMATUSTA

Pääkirjasto Metso, luentosali Kuusi
Pirkankatu 2
Tiistaisin klo 1819.30

Syksyn teemana on itsetuho. Voimme suhtautua erilaisiin uhkiin ja uhkakuviin välinpitämättömästi tai meillä ei ole voimia reagoida niihin. Asioihin voi myös pyrkiä vaikuttamaan aktiivisesti.

24.9. Itsetuho – entäs sitten

Teologisen alustuksen pitää opetusneuvos, rovasti Kalevi Virtanen. Itsetuhoisesta elämäntavasta ja siihen johtavista syistä puhuu Diakonijärjestö ViaDia Pirkanmaan ry:n toiminnanjohtaja Pekka Matilainen, jolla on aiheesta myös omakohtaista kokemusta. Luentosarjalla Raamattua esitellään tutkimuksen kohteena, yksilön kokemuksena ja kirkon kirjana. Jokaisella luennolla on kaksi luennoitsijaa. Teologi avaa historiallis-kriittisen näkökulman aiheeseen ja toinen luennoitsija pitää kokemuspuheenvuoron aiheesta omaa ammatillista näkökulmaansa hyödyntäen. Järjestetään yhteistyössä Tampereen ev. lut. seurakuntien ja Pirkanmaan Pipliaseuran kanssa.

22.10. Itsetuho – en jaksa

Kun elämässä on monia kuormittavia asioita samanaikaisesti, ihmisellä ei ole voimavaroja pohtia omaa hiilijalanjälkeään tai mahdollisuutta osallistua ilmastokeskusteluun. Teologipuheenvuoron käyttää ympäristöahdistusta tutkinut teologian tohtori Panu Pihkala. Kokemuspuheenvuoron käyttää YTT, sosiaalineuvos Irene Roivainen. Luentosarjalla Raamattua esitellään tutkimuksen kohteena, yksilön kokemuksena ja kirkon kirjana. Jokaisella luennolla on kaksi luennoitsijaa. Teologi avaa historiallis-kriittisen näkökulman aiheeseen ja toinen luennoitsija pitää kokemuspuheenvuoron aiheesta omaa ammatillista näkökulmaansa hyödyntäen. Järjestetään yhteistyössä Tampereen ev. lut. seurakuntien ja Pirkanmaan Pipliaseuran kanssa.

19.11. Itsetuho – en suostu

Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan maapallon tilaan ryhtymällä aktiiviseksi toimijaksi. Aihetta lähestyy teologisesta näkökulmasta vapautuksen teologi, pastori Marjaana Toiviainen. Kokemuspuheenvuoron käyttää lapsuutensa Senegalissa viettänyt Suomen Lähetysseuran projektipäällikkö Ruusa Gawaza. Luentosarjalla Raamattua esitellään tutkimuksen kohteena, yksilön kokemuksena ja kirkon kirjana.Jokaisella luennolla on kaksi luennoitsijaa. Teologi avaa historiallis-kriittisen näkökulman aiheeseen ja toinen luennoitsija pitää kokemuspuheenvuoron aiheesta omaa ammatillista näkökulmaansa hyödyntäen. Järjestetään yhteistyössä Tampereen ev. lut. seurakuntien ja Pirkanmaan Pipliaseuran kanssa.