Olet täällä

Yleisluennot

Ahjolan kansalaisopisto järjestää Tampereella kaikille avoimia ja ilmaisia yleisluentoja ja yleisluentosarjoja.

Voimasanoja-luentosarja
Kulttuuritalo Laikku, luentosali
Tiistaisin klo 18-20. 

Syksyn teemana on kuoleman kohtaaminen. Kuolemaa käsitellään luennoilla kolmesta eri näkökulmasta: pelon, surun ja toivon kautta. 

Täällä kuollaan - Voimasanoja Raamatusta

Pelko 18.9.2018: Teologipuheenvuoron pitää sairaalasielunhoitajien kouluttaja Virpi Sipola. Kokemuksellisen näkökulman aiheeseen tuo kuolemaa 30 vuotta tutkinut dosentti Gustaf Molander.

Suru 23.10.2018: Surusta ja kuolemasta puhuu TAMKin yliopettaja Varpu Lipponen, joka on kuoleman teemaan syvästi perehtynyt saattohoidon asiantuntija. Kokemuspuheenvuoron käyttää lapsensa menettänyt Halsuan eläkkeellä oleva kirkkoherra Jouko M.V. Heikkinen, joka on kirjoittanut useita kirjoja kuolemasta ja kuolemisen taidosta.

Toivo: 20.11.2018: Systemaattisen teologian dosentti Maarit Hytönen Kirkon tutkimuskeskuksesta avaa illan teologipuheenvuorollaan. Syksyn luentosarja päättyy illan toiseen puheenvuoroon, jonka käyttää kirjailija ja filosofi Torsti Lehtinen.

Ahjolan kansalaisopisto, Tampereen ev.lut seurakunnat ja Pirkanmaan Pipliaseura järjestävät seitsemännen kerran peräkkäin Voimasanoja-raamattuluentosarjan. Luentosarjalla Raamattua esitellään tutkimuksen kohteena, yksilön kokemuksena ja kirkon kirjana. Jokaisella luentokerralla on kaksi luennoitsijaa. Teologi avaa historiallis-kriittisen näkökulman luentokerran aiheeseen ja toinen luennoitsija pitää kokemuspuheenvuoron luentokerran aiheesta omaa ammatillista näkökulmaansa hyödyntäen.