3. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Ahjola on laatinut lakisääteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Järjestimme keväällä 2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskartoituksen henkilöstöllemme ja asiakkaillemme. Vastauksia käytettiin pohjana syksyllä 2022 päivitetylle kansalaisopiston suunnitelmalle, jossa sitoudutaan toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Ahjolassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ovat:

• Opettajakunta on moninaisempaa ja opisto on houkutteleva työnantaja kaikenlaisille työnhakijoille.
• Opettajat ovat tietoisia toimintakäytännöistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen ja he tietävät miten toimia ongelmatilanteissa.
• Toimintaa järjestetään kolmen vuoden kuluttua nykyistä enemmän fyysisesti esteettömissä ja syrjimättömissä opetustiloissa
• Opettajat ovat tietoisia toimintakäytännöistä ongelmatilanteissa ja heillä on matala kynnys tuoda esimiehen tietoon epäasiallisena kohteluna tai häirintänä koettuja tilanteita.
• Opettajille on järjestetty toiveita vastaavia koulutustilaisuuksia erityisiä tarpeita omaavien opiskelijoiden kohtaamisesta kursseilla
• Asiakasviestinnässä huomioidaan eri-ikäisten opiskelijoiden tarpeet ja viestinnän lähtökohtaisena oletuksena on opiskelijoiden moninaisuus.

Tästä pääset tutustumaan Ahjolan kansalaisopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Syrjimättömyys

Ahjolan kurssien tulee olla syrjinnästä vapaita alueita. Ketään opiskelijaa ei tule syrjiä etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, poliittisen vakaumuksen, henkilökohtaisten ominaisuuksien, vammaisuuden tai vähemmistöaseman vuoksi.

Turvallisemman tilan periaatteet

Jotta viihtyisimme kaikki mahdollisimman hyvin Ahjolan kursseilla, pyrimme noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita ja siten ennaltaehkäisemään syrjintää ja tilanteita, jotka voivat tehdä olon tarpeettoman epämukavaksi.

Turvallisemman tilan periaatteisiin kuuluvat:

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
    (Suomen YK-Liitto)