Olet täällä

Ajankohtaista Harjulan päiväkodissa

 

Olipa kerran...

keltainen ja iso talo, jossa oli 20 huonetta, 5 wc:tä, yksi keittiö ja yksi juoksuun houkutteleva käytävän pätkä. Taloa tavattiin kutsua Harjulaksi ja nyt se oli jo pitkään ollut hyvin, hyvin hiljainen ja alakuloinen. Eräänä elokuisena aamuna kaikki kuitenkin muuttui yllättäen.

Aamuvarhaisella alkoi kuulua monenlaista kopinaa, töminää, pienten varpaiden tepsutusta, supinaa, sipinää, höpinää ja puhinaa. Äänet tekivät talon hyvin onnelliseksi. Erityisen paljon se piti hihityksistä, hohotuksista, kikatuksista ja korkealta ja kovaa soivista riemun kiljahduksista sekä koko taloa keinuttavista laulun lurituksista. Välillä se ihmetteli nyyhkytyksiä, niiskautuksia, harmin pihinää, ikävän itkua ja korviin ottavaa kiukun kiljuntaa tai kovaa karjuntaa, mutta tuumasi että: ”Nuo äänet ne taitavat kuulua elämään nekin.” ja talo tottui myös niihin.

 Talo sai kuunnella myös monta uskomatonta kertomusta ja taian omaista tarinaa. Sadut piirtyivät sen muistiin tahroina maalipinnassa, hiekanjyvinä lattialla ja sormenjälkinä ikkunoissa ja ajan kuluessa talo muistutti mahtavia kasvuntarinoita ja jännittäviä juonenkäänteitä sisältävää jättiläiskokoista satukirjaa. Ja kuinkas sitten kävikään?

Tervetuloa yhdessä luomaan yksilöllisiä satuaarteita Harjulassa toimintavuotena 2018-2019!

Alkavana toimintakautena heittäydymme sadun ja mielikuvituksen maailmaan ja tutustumme moniin ihaniin satuklassikoihin. Satupedagogisen työotteen on tarkoitus näkyä monipuolisesti toimintamme suunnittelussa ja sisällössä.

 

Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman myötä, olemme lähteneet osio kerrallaan jäsentämään päiväkotimme omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Tässä ajatuksiamme osallisuudesta:

Harjulassa osallisuus ja yhteisöllisyys kulkevat käsi kädessä

Meillä Harjulassa pyritään siihen että lapsi ja lapsen koko perhe voivat tuntea osallisuutta uuteen ryhmäänsä jo ennen hoidon aloitusta. Saadessamme tiedon uudesta lapsesta lähetämme hänelle ja hänen perheelleen pienen kirjeen, minne keräämme tervetuliaiskirjeen lisäksi ryhmäesitteen ja pientä infoa lapsen tulevasta ryhmästä ja sen toteuttamasta pienryhmätoiminnasta. Perheen soittaessa meille sovimme aina yksilöllisesti päivähoidon aloituksesta ja tutustumisen rytmistä sekä aikataulusta perheen toiveita kuunnellen.  Tutustumaan tullessa huolehdimme että lasta odottaa valmiiksi nimikoituna omat lokerot ja naulakkopaikat sekä uuden ystävän saapumisesta informoidut ryhmäkaverit ja aikuiset. Tutustumiseen varaamme aina aikaa ja suunnittelemme toimintaamme niin, että leikit ja touhut mahdollistavat hyvin ystävyyssuhteiden luomisen ja tilaa vuorovaikutukselle.

Harjulassa toteutamme vähintään kolmena päivänä viikossa pienryhmätoimintaa ja tämä osaltaan tukee lapsen osallisuutta arjessamme. Lapset ovat lapsiryhmän sisällä jaettu kahteen tai kolmeen pysyvään pienryhmään ja aamupäivän toiminta siirtymineen sekä ulkona että sisällä tapahtuu tutussa ja turvallisessa pienryhmässä. Pienessä ryhmässä lapsi tulee paremmin kuulluksi, antaa lisää tilaa lasten toiveiden toteuttamiseen ja vuorovaikutussuhteiden määrä on helpommin hallittavissa.

Otamme säännöllisesti lapsia sekä vanhempia mukaan myös monenlaiseen päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun sekä ideointiin. Isompien lasten keskuudessa lapset saavat säännöllisesti suunnitella ja ideoida oman pienryhmänsä toimintaa. Toiveiden ja ideoiden keräilyyn osallistamme myös perheitä, jotta arempien ja pienempienkin lasten toiveet saataisiin kuuluviin. Kyselemme toiveita, ideoita ja palautetta säännöllisesti perheiltä ja pyrimme näihin myös aktiivisesti reagoimaan.  Etenkin pienempien lasten kanssa käytämme kuvia toiveiden keräämisen tukena. Kuvia näyttämällä saa lapsi ilmaistua itseään helpommin, kun kielelliset taidot tai rohkeus supistavat suullista kerrontaa. Havainnointi on myös tärkeä työväline saadaksemme jokaisen lapsen äänen kuuluviin.  Systemaattisen havainnoinnin sekä keskustelevan vuorovaikutuksen keinoin selvitämme lasten mielenkiinnon kohteita ja varmistamme että jokainen lapsi tulee yksilöllisesti kohdattua ryhmissämme päivittäin. Havainnoinnin tukena käytämme siihen suunniteltuja lomakkeita, havainnointikansiota sekä vihkoja kirjaamista varten.

Pedagogisen toiminnan suunnittelussa pyrimme jättämään tilaa ja väljyyttä lasten hetkessä syntyviin ideoihin ja toiveisiin vastaamiseen ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoja arjen tilanteissa.

Emme tahdo tulkita osallisuuden käsitettä liian mustavalkoisesti lasten mahdollisuutena päättää mahdollisimman monista asioista, vaan tahdomme ennen kaikkea tukea lasten osallisuutta lapsiryhmän sisällä, lasten keskinäisissä leikeissä ja vuorovaikutuksessa. Tämän varmistamme tukemalla aktiivisesti ja suunnitelmallisesti vuorovaikutustaitojen, kielellisen tietoisuuden sekä leikkitaitojen kehitystä. Työntekijöidemme tehtäväksi jää suunnitella monipuolista ja pedagogista toimintaa lapsiryhmän haasteisiin ja kehityksen vaiheeseen sopivimmalla tavalla ja huomioida toiminnan motivoinnissa lasten mielenkiinnon kohteet sekä perheiden esiin nostamat toiveet.

Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön tarjoamme monenlaisia välineitä. Suullisen keskustelun ohella olemme luoneet facebook-ryhmiä tiedon ja toiveiden vaihtamiseen ja järjestämme säännöllisesti vanhempainiltoja ja perheille tarkoitettuja juhlia ja tapahtumia. Lisäksi meillä on mahtava ja aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka omalla toiminnallaan lisää yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta Harjulan yhteisön keskuudessa.

Meille on tärkeää että jokainen työntekijä saa yhtälailla kokea osallisuuden tunnetta työyhteisössämme ja että vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat työvälineinämme. Rakennamme ja päivitämme  parhaillaan perehdytyskäytäntöjämme sekä materiaaleja paremmin palveleviksi, jotta myös jokaisen uuden työntekijän, harjoittelijan tai opiskelijan on mukava tulla meidän yhteisöömme.