Vanhemmille

Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään päivähoitoon. Koti ja päivähoitopaikka yhdessä takaavat lapselle turvallisen ja suotuisan kasvuympäristön.

Uuden hoitosuhteen alkaessa on tärkeää tutustua puolin ja toisin. Päiväkodin henkilökunta haluaa tutustua lapseen ja tämän perheeseen. Tällöin huomioidaan lapsen yksilöllinen rytmi sekä saadaan tietoa aikaisemmista tavoista ja tottumuksista. Myös lapsi ja vanhemmat tutustuvat päiväkotiin ja päiväkodin erityispiirteisiin. Tutustumiseen kannattaa varata aikaa.

Keskustelu päiväkodin henkilökunnan kanssa lasta ja huoltajia askarruttavista asioista on ensiarvoisen tärkeää. Keskustelu on luottamuksellista, sillä päiväkodin henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Kasvatusvastuu lapsesta kuuluu ensisijaisesti lapsen omille vanhemmille. Päivähoidon tehtävänä on tukea ja täydentää kotikasvatusta.

Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Yhteisiin tavoitteisiin ja tuloksiin päästään hyvällä yhteistyöllä.