Vanhemmille

Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään päivähoitoon. Koti ja päivähoitopaikka yhdessä takaavat lapselle turvallisen ja suotuisan kasvuympäristön.

Uuden hoitosuhteen alkaessa on syytä tutustua puolin ja toisin; Toisaalta päiväkodin henkilökunta tutustuu lapseen ja tämän perheeseen. Tällöin huomioidaan lapsen yksilöllinen rytmi sekä saadaan tietoa aikaisemmista tavoista ja tottumuksista. Toisaalta lapsi ja vanhemmat tutustuvat päiväkotiin ja päiväkodin erityispiirteisiin.

Tutustumiseen kannattaa varata aikaa.

Keskustelu päiväkodin henkilökunnan kanssa lasta ja huoltajia askarruttavista asioista on ensiarvoisen tärkeää. Se on luottamuksellista, sillä päiväkodin henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Kasvatusvastuu lapsesta kuuluu ensisijaisesti lapsen omille vanhemmille. Päivähoidon tehtävänä on tukea ja täydentää kotikasvatusta.

Vanhemmat! Osallistukaa päivähoidon toiminnan suunnitteluun. Tuloksiin päästään hyvällä yhteistyöllä.