Opintopistekurssit

Ahjolassa on nyt mahdollisuus saada opintopisteitä, jotka viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun.

Opintosuoritusmerkintä on helppo tapa osoittaa vapaa-ajalla ja harrastuksissa hankittu osaaminen virallisesti esimerkiksi työnantajalle, tai suoritusmerkintöjä voi sisällyttää osaksi muita opintoja kyseisen oppilaitoksen hyväksynnällä.

Kansalaisopistojen opintopistekurssit on kuvattu osaamisperusteisesti. Niissä on kuvattu opintojen tavoitteet, laajuus ja osaamiskriteerit.

Kurssit löytyvät ilmoittautumisjärjestelmästä. Kursseilta saatavien opintopisteiden määrä on merkitty kurssin nimeen. Jos kurssin nimessä ei ole mainintaa opintopisteistä, ei kyseessä ole opintopistekurssi.

Ahjolassa on syksyllä 2023 tarjolla 8 opintopistekurssia:

Kitaransoiton ymmärtämisen perusteet 1 (1,5 op)
Suomi sujuvaksi 1 (taso B1), opintopistekurssi, 3 op
Espanjan alkeet – Ventana 1, 3 op (taso A1)
Tukiviittomat, opintopistekurssi 3 op
Sukututkimuksen peruskurssi (opintopistekurssi) 4 op
Lastenhoitokurssi aikuisille ja nuorille (opintopistekurssi) 3 op
Digiosaamisen perusteet (opintopistekurssi) 3 op
Keramiikan peruskurssi (opintopistekurssi) 3 op

Näistä saadun palautteen ja kokemusten perusteella tarjontaa kehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa. Otamme siis mielellämme vastaan palautetta!

Ahjolan digitaitoja pienyrittäjille -hankkeen kursseilta on myös mahdollista suorittaa opintopistetä. Kurssit on tarkoitettu Tampereen seudun pienyrittäjille ja ne ovat maksuttomia. Lue lisää hankkeesta täältä.

Opintosuorituksia voi saada opintopistekursseilla osoittamalla osaaminen annetuilla tehtävillä ja aktiivisella läsnäololla. Kansalaisopistot kirjaavat suoritusmerkinnät Oma Opintopolku -palveluun, jota myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut käyttävät.

Mikä opintopistekurssi?

 • Opintopistekurssi maksaa tavallisen kurssimaksun verran, eli opintopisteiden kerryttämisestä ei veloiteta lisämaksua.
 • Opintopistekurssilla on aina kurssikuvauksesta selviävät tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan.
 • Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, mikä vaatii itsenäistä työskentelyä läsnäolon lisäksi.
 • Opiskelija päättää kurssin alkaessa, haluaako hän kurssista virallisen opintopistemerkinnän. Kurssille voi osallistua ilman, että kurssista lisätään merkintä Omaan Opintopolkuun.
 • Kurssilla ei pidetä kokeita, vaan osaaminen osoitetaan tekemällä erilaisia tehtäviä kurssin aikana. Osaamisen osoittaminen edellyttää siis sitä, että kurssille osallistuu aktiivisesti.
 • Kurssi merkitään hyväksytyksi, jos kurssin aikana saavuttaa kaikki kurssitavoitteet. Merkinnät Oma Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt. Hylättyä merkintää ei kirjata palveluun.

Miten opintopisteitä voi hyödyntää?

 • Opintopisteitä voi hyödyntää työnhaussa, kuten hakemuksissa ja ansioluetteloissa osaamisen osoittamiseksi.
 • Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksilukea myös toisen oppilaitoksen opinnoissa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa.
 • Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat Oma Opintopolku -palveluun, josta voit jakaa haluamasi suoritukset esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle.

Miten opintopistekurssille voi osallistua?

 1. Ilmoittaudu kurssille tavalliseen tapaan. Opiston asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa ilmoittautumisessa ja maksamisessa, ja ainealueen suunnittelija kurssin sisällössä.
 2. Ilmoittautuessa tai viimeistään kurssin alussa täytyy antaa suostumus tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jotta opintopistemerkinnät voidaan kirjata Oma Opintopolku -palveluun. Opintopistekurssille voi myös osallistua ilman, että haluaa kurssista suoritusmerkinnän.
 3. Osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin toimintaa, joten opintosuoritusmerkinnän saaminen vaatii aktiivista osallistumista kurssille. Tehtävät ovat kurssilla pääsääntöisesti kaikille yhteisiä.

Opintopistekurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-arvosanoilla kurssin tavoitteisin ja arviointikriteereihin perustuen.