Kielet ja yhteiskunnalliset aineet

Päivitetty 9.6.2023

Kielet

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu kaikille kieltenopiskelusta kiinnostuneille. Opiskelun syy voi olla matkailu, työ, uuden perheenjäsenen tai ystävien kanssa kommunikointi tai yleinen kiinnostus kieliin – olet aina tervetullut kurssille! Opetus on suunniteltu aikuisille, vaikka kursseilla ei olekaan varsinaisia ikärajoja. Suurin osa kielikurssien opiskelijoista haluaa parantaa suullista kielitaitoa ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla. 

Ahjolassa voi lukuvuonna 2023-24 opiskella arabiaa, englantia, espanjaa, hepreaa, hollantia, italiaa, japania, portugalia, ranskaa, kiinaa, persiaa, ruotsia, saksaa, suomea vieraana kielenä, turkkia, venäjää sekä viittomakieltä (tukiviittomien kurssit).  Harvinaisempien kielten tarjonta vaihtelee lukuvuosittain, otamme mielellämme vastaan toiveita uusista kielistä! 

Kielikursseja järjestetään lähiopetuksena useissa eri toimipaikoissa Tampereella, pääosin Juhannusylän koululla, Tampereen kansainvälisellä koululla (FISTA) sekä Ahjolassa ja Saukkolassa. Noin kolmannes kaikista kielikursseistamme on verkkokursseja. Osa verkkokursseista toteutetaan reaaliaikaisena video-opetuksena Zoomin välityksellä. Nämä kurssit kestävät yleensä koko lukuvuoden ja kursseilla käytetään oppikirjaa. Toiset verkkokurssit perustuvat opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn, jota opettaja ohjaa. Kurssit pidetään oppimisalustalla Peda.net tai muulla opettajan valitsemalla alustalla, ja useimpiin kursseihin sisältyy säännöllisesti opettajalle palautettavia tehtäviä. 

Lukuvuonna kielissä järjestetään myös opintopistekursseja, joista on mahdollista saada suoritusmerkintä Oma Opintopolku -palveluun. Löydät opintopistekursseista lisätietoa täältä 

Kielten opintoneuvonta 

Tarjoamme kielten opintoneuvontaa arkisin kello 10–14 numerossa 044 553 8414 tai 044 553 8490. Opintoneuvonnasta saat apua esimerkiksi kurssin valintaan, kielitaitotasoon ja kurssilla opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Tietoja kurssien alkamisajoista, kurssipaikoista, maksukäytännöistä jne. saat Ahjolan toimistosta: 044 5538400. 

Myös opettajat antavat opintoneuvontaa oppituntien yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän vaihdosta Ahjolan toimistoon.  

Kielikurssien tasot

Kansalaisopiston kielikurssit on sijoitettu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1–C2) alle, jotta oman tasoisen kieliryhmän löytäminen olisi helpompaa. Useimmissa kielissä tarjotaan A1-tasoisia alkeiskursseja. A2–B1 tasoista perusopetusta on runsaasti. Suosituimmissa kielissä on myös B2-C1-tasoisia, kauan opiskelleille tarkoitettuja kursseja. Löydät lyhyet tasokuvaukset alta, tarkemmat kuvaukset itsearvioinnin helpottamiseksi esimerkiksi täältä. 

Alkeistaso (A1) 

Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi, selviytymään yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat yksinkertaisia ja sanasto liittyy lähiympäristöön. Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia ja myös ne liittyvät välittömään ympäristöösi.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään noin 1–2 vuotta. 

Kehittyvä peruskielitaito (A2) 

A2-tasolla selviydyt kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista, ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua kieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Osaat myös kirjoittaa yksinkertaisia arkisia viestejä. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3–5. 

Peruskielitaito (B1) 

Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin tai yleistietoon. Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi onkin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja vieraalla kielellä opiskelun minimitasona. 

Itsenäinen kielitaito (B2) 

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa. Pystyt perustellen esittämään mielipiteitäsi ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esimerkiksi lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso. 

Taitajan kielitaito (C1) 

Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

 

Ihminen, luonto ja yhteiskunta

Yhteiskunnallisten aineiden opetusala tarjoaa lukukausittain vaihtuvia yleissivistäviä kursseja. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, herätellä kiinnostusta ajankohtaisiin ilmiöihin sekä vahvistaa yhteiskunnassa tarvittavia kansalais- ja vuorovaikutustaitoja. Kursseja on tarjottu muun muassa viestintään ja vuorovaikutukseen, sukututkimukseen, oppimiseen ja kasvatukseen, talouteen sekä ympäristöön liittyen. Luontokurssien sisällöt vaihtelevat vuodenajan mukaan. Tarjonnassa on esimerkiksi villiyrttien tuntemusta sekä sieni- ja metsäretkiä.

Ahjolan kansalaisopisto järjestää myös lukukausittain Lastenhoitokurssin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin kanssa.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu tästä.