Kielet ja yhteiskunnalliset aineet

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu tästä!

Kielet

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu kaikille kieltenopiskelusta kiinnostuneille. Opiskelun syy voi olla matkailu, työ, uuden perheenjäsenen tai ystävän kanssa kommunikointi, tai yleinen kiinnostus kieliin – joka tapauksessa olet tervetullut kurssille! Opetus on suunniteltu aikuisille, mikäli kurssin esittelytekstissä ei toisin mainita. Varsinaisesti kursseilla ei kuitenkaan ole ikärajoja. Kaikille kielikursseille on ennakkoilmoittautuminen (muutamaa suomen kurssia lukuun ottamatta).

Ahjolan kansalaisopistossa Tampereella voi opiskella suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, italiaa, hepreaa, japania, portugalia, unkaria ja viittomakieltä. Lisäksi kielivalikoimaan kuuluvat arabia, dari, romania ja turkki. Harvinaisten kielten tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain.

Kielten opetusta järjestetään useissa eri toimipaikoissa Tampereella. Kursseja on sekä nopeasti että rauhalliseen tahtiin eteneviä. Tarjolla on myös verkkokursseja, joilla voit opiskella kotoa tai esimerkiksi työpaikalta käsin. Lisäksi järjestämme matkakursseja: on mahdollista lähteä kohdemaahan tutustumaan sen kieleen ja kulttuuriin opettajan johdolla.

Suurin osa kielikurssien opiskelijoista haluaa parantaa nimenomaan suullista kielitaitoaan ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa esimerkiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista.

Kielten opintoneuvonta

Tarjoamme kielten opintoneuvontaa arkisin kello 10–14 numerossa 044 553 8414 tai 044 553 8451. Opintoneuvonnasta saat apua esimerkiksi kurssin valintaan, kielitaitotasoon ja kurssilla opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Tietoja kurssien alkamisajoista, kurssipaikoista, maksukäytännöistä jne. saat myös toimistosta.

Opettajatkin antavat opintoneuvontaa oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän vaihdosta Ahjolaan yllä oleviin numeroihin. Oppikirja kannattaa ostaa vasta sen jälkeen, kun oikeantasoinen ryhmä on varmistunut.

Kielikurssien tasot

Kansalaisopiston kielikurssit on sijoitettu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1–C2) alle, jotta oman tasoisen kieliryhmän löytäminen olisi helpompaa. Useimmissa kielissä tarjotaan A1-tasoisia alkeiskursseja. A2–B2 tasoista perusopetusta on runsaasti. Suosituimmissa vieraissa kielissä (esim. englanti ja espanja) on myös C1-tasoisia, kauan opiskelleille tarkoitettuja kursseja. Internetistä löytyy paljon tietoa kielitaitotasoista. Saat apua kielitaidon itsearviointiin esimerkiksi Europass-sivuilta. Lyhyet tasokuvaukset löydät alta:

Alkeistaso (A1)

Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi, selviytymään yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat yksinkertaisia ja sanasto liittyy lähiympäristöön. Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia ja myös ne liittyvät välittömään ympäristöösi.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään noin 1–2 vuotta.

Kehittyvä peruskielitaito (A2)

A2-tasolla selviydyt kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista, ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua kieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Osaat myös kirjoittaa yksinkertaisia arkisia viestejä. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3–5.

Peruskielitaito (B1)

Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin tai yleistietoon. Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi onkin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja vieraalla kielellä opiskelun minimitasona.

Itsenäinen kielitaito (B2)

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa. Pystyt perustellen esittämään mielipiteitäsi ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esimerkiksi lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso.

Taitajan kielitaito (C1)

Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

Ahjolan kielten peda.net-sivut

Monilla kielten kursseilla on käytössä peda.net -sivu, jossa opettaja voi jakaa lisätietoa kurssilaisille. Myös osa verkkokursseista pidetään peda.netissä. Salasanan saat opettajalta, jos sellainen vaaditaan. Tutustu kielten peda.net-sivuihin täällä.

 

Ihminen, luonto ja yhteiskunta

Opetusala tarjoaa lukukausittain vaihtuvia yleissivistäviä kursseja ja luentoja. Kursseilla on tutustuttu muun muassa paikallishistoriaan, sukututkimukseen ja filosofiaan. Ahjolan kansalaisopisto järjestää myös lukukausittain yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piriin kanssa lastenhoitokurssin.

Luontoon ja ympäristöön liittyvät kurssit vaihtelevat vuodenajan mukaan. Tarjonnassa on ollut viiliyrttien tuntemusta, lintubongausta, metsäretkiä ja vaelluksia. Maksuttomat yleisluennot tarjoavat lisäksi tietoa ja näkemystä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu tästä.