Päättyneet hankkeet ja erityisryhmät

Päättyneet hankkeet

DIGITY- Digi- ja viestintätaitoja työelämään (9/2021-7/2022)

DIGITY järjesti koulutusta työelämän digi- ja viestintätaidoissa yhteistyökumppaneiden (TYKAS, Sopimusvuori) kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sisällöksi. Monipuolisten digitaitojen lisäksi kehitettiin ja syvennettiin työnhaussa ja työelämässä tarvittavia viestintävalmiuksia. Keskeistä hankkeessa oli voimavarakeskeinen ajattelu. Osallistujat nähtiin toimijoina, joilla monenlaisista haasteista huolimatta on voimavaroja ja kykyä löytää ratkaisuja ja oppia uusia taitoja. Kokemus kuulluksi tulemisesta ja läsnäolevasti rinnalle pysähtymisestä rohkaisi ja vahvisti osallistujien itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Myös vuorovaikutteisuus (dialogisuus) ja ratkaisukeskeisyys kannustivat uusien taitojen oppimisessa. Osallistujat suorittavat kurssien aikana myös Tieken Osuvat taidot -osaamismerkkejä. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaavio Digity -hankkeen voimavarakeskeisestä ajattelusta

Kohti työtä (8/2020-12/2021)

Kohti työtä -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen koulutusta työelämän digi- ja viestintätaidoissa. Osallistujien oli mahdollista suorittaa digitaitojen osaamismerkkejä, joiden avulla osaamistaan voi osoittaa esimerkiksi työnhaussa. Kohderyhminä olivat maahan muuttaneet, yli 50-vuotiaat ja mielenterveyskuntoutujat. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Digiosaamista kaikille (4/2019-12/2020)

Digiosaamista kaikille -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen ohjausta, neuvontaa ja vinkkausta digilaitteiden ja sovellusten käytöstä. Kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat aikuiset, erityisesti ikäihmiset. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Perustaidot paremmiksi (4/2019-12/2020)

Perustaidot paremmiksi -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen koulutusta luku-, numero- ja digitaidoissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat maahan muuttaneet aikuiset. Toisena kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat aikuiset etnisyydestä riippumatta. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Erityisryhmien opetus

Ahjolan kansalaisopisto järjestää Tampereen alueen yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa erityisryhmien opetusta. Opetus on tarkoitettu yhdistysten ja toimintakeskuksen asiakkaille. Ilmoittautuminen tapahtuu eri toimintayksiköiden kautta. Opetus yksiköissä on ryhmämuotoista. Tarjolla on lukuvuosittain esimerkiksi kädentaitojen, kuvataiteen, musiikin, ilmaisutaidon, tietotekniikan sekä viestintätaitojen opetusta. Opetusta järjestetään syksystä 2019 alkaen seuraavissa toimipaikoissa ja yksiköissä:

Tukena Epilä Oy / KVPS Tukena Oy

Kuurosokeiden Toimintakeskus

Pirkanmaan AVH-yhdistys

Sorina, Kaarisilta, Kanava ja Hiedanranta/Sopimusvuori ry

AittaTahnua ja Valleri /Treili Oy

Villa Vuohenoja/TampereMissio ry

Päivätoiminta Aktiivi/TampereMissio ry

Neo-OmaPolku/Setlementti Tampere

Wärjäämö/Tampereen kaupunki – seuraa kuulumisia myös Wärjäämön Facebookissa