Hankkeet ja yhteistyötahot

Kohti työtä

Kohti työtä -hankkeessa (8/2020-12/2021) osallistujat kehittävät omia digi- ja viestintätaitojaan matkalla kohti työtä tai koulutusta. Hankkeen ohjauksissa harjoitellaan muun muassa etätyöskentelyä, tiedonhakua, sähköistä asiointia, tietoturva-asioita ja digitaalisten sisältöjen tuottamista. Osallistujat voivat myös suorittaa digitaitojen osaamismerkkejä, joilla voi osoittaa oman osaamisensa esimerkiksi työnhaussa.

Hankkeen tavoitteena on:

1) Parantaa osallistujien työllistymismahdollisuuksia.
2) Vahvistaa opiskelijoiden itsetuntoa ja positiivista käsitystä itsestään oppijana.
3) Motivoida osallistujia koulutuksen tai työpaikan hakuun.

Kohti työtä -hankkeen kolme kohderyhmää ovat maahan muuttaneet, yli 50-vuotiaat ja mielenterveyskuntoutujat, jotka tällä hetkellä ovat työttömiä, työttömyysuhanalaisia tai työvoiman ulkopuolella. Syksyllä 2021 hankkeen toiminta painottuu maahan muuttaneisiin henkilöihin. Hankkeen toiminta on maksutonta ja yhteistyökumppaneidemme kautta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Jetta Sirola (jetta.sirola@ahjola.fi, 044 5538 494)
hankekoordinaattori Irma Silvennoinen (irma.silvennoinen@ahjola.fi, 044 5538 503)

 

Erityisryhmien opetus

Ahjolan kansalaisopisto järjestää Tampereen alueen yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa erityisryhmien opetusta. Opetus on tarkoitettu yhdistysten ja toimintakeskuksen asiakkaille. Ilmoittautuminen tapahtuu eri toimintayksiköiden kautta. Opetus yksiköissä on ryhmämuotoista. Tarjolla on lukuvuosittain esimerkiksi kädentaitojen, kuvataiteen, musiikin, ilmaisutaidon, tietotekniikan sekä viestintätaitojen opetusta. Opetusta järjestetään syksystä 2019 alkaen seuraavissa toimipaikoissa ja yksiköissä:

Tukena Epilä Oy / KVPS Tukena Oy

Kuurosokeiden Toimintakeskus

Pirkanmaan AVH-yhdistys

Sorina, Kaarisilta, Kanava ja Hiedanranta/Sopimusvuori ry

AittaTahnua ja Valleri /Treili Oy

Villa Vuohenoja/TampereMissio ry

Päivätoiminta Aktiivi/TampereMissio ry

Neo-OmaPolku/Setlementti Tampere

Wärjäämö/Tampereen kaupunki – seuraa kuulumisia myös Wärjäämön Facebookissa