Hankkeet ja yhteistyötahot

DIGITAITOJA PIENYRITTÄJILLE

Ahjolassa käynnistyy elokuussa 2022 uusi hanke, Digitaitoja pienyrittäjille. Hankkeessa järjestetään maksutonta koulutusta pien- ja yksinyrittäjille erilaisissa digitaidoissa. Koulutukset alkavat vuoden 2023 alussa ja hanke päättyy joulukuussa 2024.

Tarkoituksena on parantaa yksin- ja pienyrittäjien digitaitoja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja motivoidaan osallistujia digiloikkaan omassa yritystoiminnassa. Hankkeen aikana kehitetään ja luodaan malli pienyrittäjille suunnattuja digitaitokursseja varten. Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA).

Tarkempia tietoja hankkeesta päivitetään myöhemmin tälle sivulle. Hankkeelle avataan myöhemmin myös sosiaalisen median tilit ja koulutuksia tullaan markkinoimaan laajasti.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Irma Silvennoinen (irma.silvennoinen@ahjola.fi, 044 5538 503)

 

Erityisryhmien opetus

Ahjolan kansalaisopisto järjestää Tampereen alueen yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa erityisryhmien opetusta. Opetus on tarkoitettu yhdistysten ja toimintakeskuksen asiakkaille. Ilmoittautuminen tapahtuu eri toimintayksiköiden kautta. Opetus yksiköissä on ryhmämuotoista. Tarjolla on lukuvuosittain esimerkiksi kädentaitojen, kuvataiteen, musiikin, ilmaisutaidon, tietotekniikan sekä viestintätaitojen opetusta. Opetusta järjestetään syksystä 2019 alkaen seuraavissa toimipaikoissa ja yksiköissä:

Tukena Epilä Oy / KVPS Tukena Oy

Kuurosokeiden Toimintakeskus

Pirkanmaan AVH-yhdistys

Sorina, Kaarisilta, Kanava ja Hiedanranta/Sopimusvuori ry

AittaTahnua ja Valleri /Treili Oy

Villa Vuohenoja/TampereMissio ry

Päivätoiminta Aktiivi/TampereMissio ry

Neo-OmaPolku/Setlementti Tampere

Wärjäämö/Tampereen kaupunki – seuraa kuulumisia myös Wärjäämön Facebookissa

 


 

Päättyneet hankkeet

DIGITY- Digi- ja viestintätaitoja työelämään (9/2021-7/2022)

DIGITY järjesti koulutusta työelämän digi- ja viestintätaidoissa yhteistyökumppaneiden (TYKAS, Sopimusvuori) kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sisällöksi. Monipuolisten digitaitojen lisäksi kehitettiin ja syvennettiin työnhaussa ja työelämässä tarvittavia viestintävalmiuksia. Osallistujat suorittavat kurssien aikana Tieken Osuvat taidot -osaamismerkkejä. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kohti työtä (8/2020-12/2021)

Kohti työtä -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen koulutusta työelämän digi- ja viestintätaidoissa. Osallistujien oli mahdollista suorittaa digitaitojen osaamismerkkejä, joiden avulla osaamistaan voi osoittaa esimerkiksi työnhaussa. Kohderyhminä olivat maahan muuttaneet, yli 50-vuotiaat ja mielenterveyskuntoutujat. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Digiosaamista kaikille (4/2019-12/2020)

Digiosaamista kaikille -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen ohjausta, neuvontaa ja vinkkausta digilaitteiden ja sovellusten käytöstä. Kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat aikuiset, erityisesti ikäihmiset. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Perustaidot paremmiksi (4/2019-12/2020)

Perustaidot paremmiksi -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen koulutusta luku-, numero- ja digitaidoissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat maahan muuttaneet aikuiset. Toisena kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat aikuiset etnisyydestä riippumatta. Hanketta rahoitti Opetushallitus.