OPETTAJAOHJE 2023/2024

​Sisällys


1. Tietoa Ahjolan kansalaisopistosta ja yhteystiedot 
(opiston perustehtävät ja Ahjolan arvot, opiston organisaatio ja hallinto, opiston henkilöstö)
2. Tilat ja turvallisuus
(päätoimipaikat ja pelastussuunnitelmat, haasteelliset tilanteet opetustyössä, toimintaohjeita)
3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
(syrjimättömyys, turvallisemman tilan periaatteet)
4. Tuntiopettajan työsuhde
(työsopimus ja palkka, työterveyshuolto ja sairauspoissaolot, työtapaturmat, matkakorvaukset työ- ja palkkatodistukset,  rikosrekisteriote, työsuojelutoimikunta)
5. Tuntiopettajan hallinnolliset tehtävät 
(Sähköinen päiväkirja ja Hellewi. tietosuoja, kurssin peruuntuminen ja aikataulu muutokset, kurssipalaute, näyttelyt, konsertit ja esitykset)
6. Tiedotus
(tiedottaminen opettajille, tiedottaminen opiskelijoille)
7. Opiskelua koskevat käytännöt opettajille tiedoksi
(erityisryhmien ilmoittautumiskäytännöt ja opiskelijarekisteri, sisäisen postin kulku)
8. Koulutustuki ja opiskeluetu kursseilla
9. Opetusvälineet ja kopiointi
(kopiointi ja tulostus, opetusvälineet ja -materiaalit, tarvikkeiden ja materiaalien myynti opiskelijoille)