Olet täällä

Liikunta


Miesten keppijumppaa

Ahjolan kansalaisopiston ryhmämuotoisen terveysliikunnan avulla tarjotaan mahdollisuuksia psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunta auttaa jaksamaan arjessa ja sillä on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Opiston liikuntatarjonta on suunniteltu erikuntoiset liikkujat huomioon ottaen ja kurssit on luokiteltu tason mukaan helpottamaan valintaa. Syksyllä 2017 järjestetään myös terveysliikuntaan liittyvä maksuton yleisluentosarja yhteistyössä UKK - instituutin, Tampereen seudun työväenopiston ja Liikkuva Tampere - hankkeen kanssa. 

Tampereella voi harrastaa Ahjolan kansalaisopiston järjestämää liikuntaa useissa toimipisteissä eri puolilla kaupunkia. Merkittävä osa lähiliikuntapalveluista toteutetaan Tampereen kaupungin koulujen, vapaa-aikakeskusten ja päiväkotien saleissa.

Tarjolla on kuormittavuudeltaan kevyttä, keskiraskasta ja raskasta liikuntaa. Lisäksi on ryhmiä miehille ja eri lajeihin voi tutustua myös lyhytkursseilla. Kunkin kurssin sisällöstä ja toteutuksesta vastaa tuntiopettaja. Liikuntaryhmissä kuitenkin kukin liikkuu oman kuntonsa ja terveydentilansa huomioon ottaen. Joissakin liikuntaryhmissä käytetään apuna myös liikuntavälineitä kuten käsipainoja tai kuminauhoja. Opetuspaikalle kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja alusta.
Vakuutusturvastaan on hyvä huolehtia, vaikka tunneilla pyritään liikkumaan turvallisesti. Opetuspaikalla mahdollinen opetuksen järjestelyihin ja opettajan hallinnollisiin tehtäviin kuluva aika sisältyvät ilmoitettuun opetustuntimäärään. Opettajan sairastuessa opetus pyritään korvaamaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Sijaisen ohjaama tunti voi poiketa sisällöltään varsinaisen opettajan pitämästä tunnista. Liikunnan opetusta ei yleensä järjestetä kaupungin toimipaikoissa koulujen loma-aikoina. Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Kevyt terveysliikunta
Liikutaan kevyesti, tehdään helppoja harjoitteita tai liikesarjoja, kurssit eivät sisällä vaikeita askelsarjoja. Tunnit sopivat erityisesti vähän liikuntaa harrastaneille ja tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Tarjonnassa ovat mm. asahi, pilates, venyttely ja kehonhuolto.

Keskiraskas terveysliikunta
Keskinkertaista kehon kuormittamista vaativaa liikuntaa, joka vaatii jonkin verran taitoa ja kehonhallintaa, kurssit voivat sisältää askelsarjoja. Kursseja ovat mm. tehokiinteytys, kuntojumppa ja muokkaus.

Raskas terveysliikunta
Kehoa kuormitetaan tehokkaasti, liikesarjat ja harjoitteet vaativat taitoa ja hyvää kehonhallintaa, kurssit voivat sisältää jo enemmän motoriikkaa ja rytmitajua. Kursseja ovat mm. kuntopiiri, kuntotanssi ja lavis.

Kuvassa Tiina Tuovila esittelee pilatesta putkirullaamalla. 


 

Toivomme että kursseillamme käytettäisiin hajusteita maltillisesti.
Hajusteet aiheuttavat monille päänsärkyä ja pahoinvointia.
Jopa 40 % väestöstämme oireilee hajusteista. Lisätietoja: www.allergia.fi