Olet täällä

Kielitaitotasot

Kenelle kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu?

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu kaikille kieltenopiskelusta kiinnostuneille. Ehkä tarvitset kielitaitoa matkoilla tai työssäsi tai haluat oppia kieltä pystyäksesi kommunikoimaan uuden perheenjäsenen tai ystävän kanssa. Tai ehkä olet muuten vain kiinnostunut uuden kielen oppimisesta tai aiemmin hankitun kielitaidon aktivomisesta. Mikä hyvänsä onkaan opiskelusi syy, olet tervetullut kursseille! Kurssit on suunniteltu aikuisille, mikäli kurssin esittelytekstissä ei toisin mainita, vaikka varsinaisesti kursseilla ei ole ikärajoja. 

Ryhmää valitessa kannattaa ensin tutustua alla oleviin tasomäärityksiin ja tarvittaessa ottaa yhteyttä kielten opintoneuvontaan. Myös ryhmän vaihto onnistuu, mikäli ensin valitsemasi ryhmä osoittautuu liian haastavaksi tai helpoksi.

Miten kauan vieraan kielen oppiminen kansalaisopistossa kestää?

Oppiminen ja kieliopinnoissa edistyminen on hyvin yksilöllistä. Oppimisen vaatima aika riippuu opiskeltavasta kielestä, aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, opiskelun säännöllisyydestä, opiskeluun viikoittain käytettävästä ajasta jne. Kansalaisopistossa kielten viikkotuntimäärä on pieni, ja tietyn tason saavuttaminen vie sen takia pidemmän ajan kuin esimerkiksi kouluopetuksessa. Myös ryhmien etenemistahti vaihtelee ryhmän kokoonpanon ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.

Suurin osa opiskelijoistamme haluaa parantaa nimenomaan suullista kielitaitoaan ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa esimerkiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista. 

Kielikurssien tasot

Kansalaisopiston kielikurssit on sijoitettu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1-C2) alle, jotta oman tasoisen kieliryhmän löytäminen olisi helpompaa. Tasokuvaukset löydät alta, ja myös verkossa on runsaasti tietoa kielitaitotasoista. Esimerkiksi Europass-sivuilta saa apua kielitaidon itsearviointiin.

Alkeistaso (A1)

Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi (kuka olet, missä asut, millainen perheesi on, mitä harrastat, mitä teet työksesi) ja selviytymään yksinkertaisista keskusteluista (tervehdykset, kuulumisten vaihto) ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat vielä yksinkertaisia, ja sanasto liittyy lähiympäristöön (koti, vaatetus, ruoka, sää jne.). Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia, ja myös ne liittyvät välittömään ympäristöösi.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään n. 1-2 vuotta.

Kehittyvä peruskielitaito (A2)

A2-tasolla selviydyt kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista (ostokset, matkalippujen ostaminen, ravintola jne.), ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua kieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Osaat myös kirjoittaa esim. yksinkertaisia muistiinpanoja tai muita arkisia viestejä. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3-5.

Peruskielitaito (B1)

Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin (työ, vapaa-aika tai opiskelu) tai yleistietoon (esim. tv-uutiset). Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin, esim. työn, opiskelun ja harrastukset. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi onkin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja vieraalla kielellä opiskelun minimitasona. 

Itsenäinen kielitaito  (B2)

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa ja pystyt perustellen esittämään ajatuksiasi ja mielipiteitäsi ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti myös käsitteellisistä aiheista puhuessasi. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esim. lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso.

Taitajan kielitaito (C1)

Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

Opintoneuvonta

Kielten opintoneuvonta arkisin klo 10-14,  p. 044 553 8414 tai 044 553 8451. Opintoneuvonnasta saat apua esim. kurssin valintaan, kielitaitotasoon ja kurssilla opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Huom! Tietoja kurssien alkamisajoista, kurssipaikoista, maksukäytännöistä jne. saat toimistosta.

Myös opettajat antavat opintoneuvontaa oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän vaihdosta Ahjolaan yllä oleviin numeroihin.