Olet täällä

Kielet


Kuva Markku Mikkanen

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu kaikille kieltenopiskelusta kiinnostuneille. Ehkä tarvitset kielitaitoa matkoilla tai työssäsi tai haluat oppia kieltä pystyäksesi kommunikoimaan uuden perheenjäsenen tai ystävän kanssa. Tai ehkä olet muuten vain kiinnostunut uuden kielen oppimisesta tai aiemmin hankitun kielitaidon aktivoimisesta. Mikä hyvänsä onkaan opiskelusi syy, olet tervetullut kursseille! Kurssit on suunniteltu aikuisille, mikäli kurssin esittelytekstissä ei toisin mainita, vaikka varsinaisesti kursseilla ei ole ikärajoja.
Linkki kielitaitotasoihin

Ahjolan kansalaisopistossa Tampereella voi opiskella suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, italiaa, daria, hepreaa, japania, portugalia, turkkia, unkaria, romaniaa sekä tukiviittomia.

Linkki kieltenopettajien blogeihin

Suomen kielen ryhmiä on monen tasoisia alkeista edistyneisiin, useissa eri toimipaikoissa (Ahjolassa ja Juhannuskylässä sekä Miesten kansalaistalo Mattilassa ja Hervannassa Naistarilla). Kursseja on sekä nopeasti että rauhalliseen tahtiin eteneviä. Hervannan Naistarin kurssit ovat pelkästään naisille tarkoitettuja. Juhannuskylän koululla olevilla suomen kursseilla edetään nopeaan tahtiin ja opiskelu vaatii myös kotona tehtävien harjoitusten tekemistä. Suomen kieltä voi opiskella myös verkossa.
Finnish for foreigners

Ruotsin kielestä järjestetään kursseja B1-tasolle saakka, kurssivalikoimasta löytyy mm. rentoa ruotsin kielen käyttöä kahvikupposen kanssa ja ruotsia ruotsiksi. Ruotsia voi opiskella myös verkossa. 

Englannin kieltä voi  opiskella alkeista A1 aina taitajan kielitaitoon C1 asti. Erilaiset englannin pohjataidot omaaville opiskelijoille suunnattuja opiskelupaikkoja on runsaasti ympäri Tamperetta. 

Saksan kielen kursseja  pidetään alkeistasolta A1 itsenäiselle kielitaitotasolle B2. Saksaa on opiskeltu myös verkossa.

Ranskan kieltä voi opiskella alkeista alkaen. Ranskassa on useita suullista kielitaitoa painottavia kursseja, ja jo pidemmän aikaa ranskan kieltä harrastaneille tarjolla on kurssi erityisesti kirjallisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Ranskaa voi opiskella myös verkossa. Verkkokurssilla voi joko opiskella matkailualkeita tai kerrata ranskan kielen perusteita.

Venäjää opiskellaan perustasolla A1-A2. Alkeita, kyrillisten kirjainten opiskelusta lähtien, voi lähteä opiskelemaan syyslukukaudella joko venäjän matkailualkeet -kurssilla tai Venäjä 1 aakkosista alkaen -kurssilla.

Ahjolan kansalaisopistossa opiskellaan espanjaa alkeistasolta A1 tasolle C1 asti. Tarjolla on erityisesti senioreille suunnattuja alkeiskursseja sekä useita alkeis- sekä keskustelukursseja työikäisille ja opiskelijoille. Verkkokursseja on järjestetty myös espanjan kielessä.  Espanjaa aurinkorannikolla -matkakursseja on toteutettu jo kaksi kertaa. Matkakurssi on tarkoitettu espanjan kieltä jonkin verran (n. 2-4 v.) opiskelleille, jotka haluavat päästä puhumaan espanjaa ja tutustumaan paikallisiin ihmisiin ja kohteisiin.

Ahjolan kansalaisopistossa opiskellaan italiaa alkeistasolta A1 itsenäisen kielitaidon B2 tasolle asti. Myös italian kielessä on järjestetty matkakurssit kahtena keväänä.

Hepreaa on opetettu jo vuosia. Opiskelijoita käy pidemmänkin matkan takaa, sillä hepreaa ei tässä laajuudessa opeteta monessa paikassa. Hepreaa Ahjolassa voi opiskella alkeistasolta A1 aina edistyneille, useita vuosia hepreaa opiskelleille, suunnattuun B1 tason kurssiin asti. 

Myös japania on opetettu jo vuosia. Japaninkieli on mangasarjakuvien myötä kiehtonut myös monia nuoria opiskelijoita. Syksyisin ovat alkaneet alkeiskurssit, joilla opiskellaan hiraganat ja kevään kurssilla on opiskeltu intensiivisesti katakana-merkkejä. Japania voivat Ahjolan kansalaisopistossa opiskella myös pidemmälle ehtineet eli opiskelijat jotka osaavat hiraganat ja katakanat ja tuntevat myös peruskanjeja.

Darin kieltä voi opiskella alkeiskurssilla.

Portugalin- ja brasilianportugalia on Ahjolan kansalaisopistossa opetettu jo vuosien ajan. Syksyisin alkaa alkeiskurssi ja portugalia voi opiskella tasolle A2 asti.

Turkin kieltä on opetettu jo useamman vuoden ajan. Turkin kieltä voi opiskella tasolla A1.

Myös unkarin kieltä on opetettu jo useamman vuoden ajan. Ahjolan kansalaisopistossa järjestetään unkarin kielen jatko- ja kertauskursseja.

Romanian kieltä on opetettu jo useamman vuoden ajan. Romaniaa voi opiskella jatko- ja kertauskurssilla.

Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita voidaan käyttää puheen tukena ja täydentämässä puhetta. Tukiviittominen soveltuu kommunikointikeinoksi mm. eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä. Ahjolan kurssilla opitaan perusviittomia mm. aiheista ihminen, perhe, koti, ruoka ja vaatteet. Kurssilla opetellaan viittomia uudesta aihealueesta jokaisella opetuskerralla. Tavoitteena on oppia tukiviittomia, joista on iloa ja hyötyä kommunikoinnin tukemisessa sekä oppia käyttämään viittomia rohkeasti ja luovasti.

Hyvä tietää kielikurssilla:

Ryhmää valitessa kannattaa ensin tutustua tasomäärityksiin ja tarvittaessa ottaa yhteyttä kielten opintoneuvontaan. Myös ryhmän vaihto onnistuu, mikäli ensin valitsemasi ryhmä osoittautuu liian haastavaksi tai helpoksi.

Miten kauan vieraan kielen oppiminen kansalaisopistossa kestää?

Oppiminen ja kieliopinnoissa edistyminen on hyvin yksilöllistä. Oppimisen vaatima aika riippuu opiskeltavasta kielestä, aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, opiskelun säännöllisyydestä, opiskeluun viikoittain käytettävästä ajasta jne. Kansalaisopistossa kielten viikkotuntimäärä on pieni, ja tietyn tason saavuttaminen vie sen takia pidemmän ajan kuin esimerkiksi kouluopetuksessa. Myös ryhmien etenemistahti vaihtelee ryhmän kokoonpanon ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.

Suurin osa kielikurssien opiskelijoista haluaa parantaa nimenomaan suullista kielitaitoaan ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa esimerkiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista.

Muutamaa suomen kurssia lukuunottamatta kaikille kielikursseille on ennakkoilmoittautuminen. Kurssin vaihtaminen saman kielen sisällä kesken lukukauden on mahdollista, jos esimerkiksi huomaat, että ryhmän taso ei ole sinulle oikea. Ilmoitathan mahdollisesta ryhmän vaihdosta p. 044 553 8441 tai opintoneuvontaan 044 553 8414 / 044 553 8451 (jos haluat keskustella itsellesi sopivasta rymästä).

Jos olet epävarma kurssin valinnasta, voit soittaa opintoneuvontaan (numerot yllä) tai ilmoittautua valitsemallesi kurssille ja keskustella opettajan kanssa ryhmän sopivuudesta. Tällaisessa tapauksessa oppikirja kannattaa ostaa vasta sen jälkeen, kun ryhmä on varmistunut.

Kuvissa yhdessäoloa matkakursseilla.