Olet täällä

Erityisryhmien opetus

Erityisryhmien opetus on tarkoitettu yhdistysten ja toimintakeskuksen asiakkaille. Ilmoittautuminen tapahtuu eri toimintayksiköiden kautta. Opetus yksiköissä on ryhmämuotoista.

Opetusta järjestetään syksyllä 2017 seuraavissa toimintayksiköissä:

Epilän toimintakeskus on aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu työ- ja päivätoimintakeskus. Toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisten elämää sekä antaa työ- ja viriketoiminnan avulla eväitä taitojen kehittämiseen ja henkiseen kasvuun.

Kuurosokeiden Toimintakeskus on valtakunnallinen kuurosokeustyön osaamiskeskus. Toimintakeskuksen tilat ja palvelut soveltuvat aistivammaisten ihmisten kommunikaation, tiedonsaannin, liikkumisen ja viriketoiminnan erityistarpeisiin.

Pirkanmaan AVH-yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä arjesta selviytymistä. Pyrkimyksenä on innostaa kuntoutujat ja heidän läheisensä lähtemään kodin piiristä kokeilemaan ja harjoittelemaan taitojaan ja tapaamaan muita toiminnan piirissä olevia.

Sopimusvuori on tamperelainen kasvava mielenterveys- ja päihdepalveluita, ikäihmisten palveluita sekä koulutus- ja kehittämispalveluita tuottava organisaatio. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien, järjestöjen ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme ja tarjotaksemme laadukkaita palveluita.

Rongankodin Villa Vuohenoja on Tampereen Kaupunkilähetyksen päivätoimintayksikkö, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille pyrkien tukemaan heitä oma-aloitteiseen, itsenäiseen ja aktiiviseen elämään. Päivätoiminta Aktiivi on ikääntyville kehitysvammaisille tarkoitettu päivätoiminnan yksikkö, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeista ja elämäntilanteista lähteviä monimuotoisia toimintakokonaisuuksia.

Wärjäämö on Tampereen kaupungin ylläpitämä toimintakeskus Finlaysonin alueella. Wärjäämön toiminta-ajatuksena on tarjota kehitysvammaisille aikuisille mahdollisuus kokeilla ja löytää omia vahvuuksiaan taiteen eri osa-alueilta. 

OmaPolku tukee kehitysvammaisia nuoria ja heidän vanhempiaan pärjäämään arjessa. Ammattilaisten vetämässä Taidepajassa kuvataide ja taidekäsityö ovat olleet alusta asti vahva perusta työlle. Myös uudet mediat, tieto- ja digitaalitekniikka ovat mukana uraauurtavassa Mediapajassa. OmaPolun yhtenä työmuotona on Ateljee, johon Monitaidepaja tuo ammattilaisen näkökulman ja yhteyden taiteen maailmaan ja vahvistaa nuoren omaa taiteilijuutta ja omaa taideilmaisua.

 


Sopimusvuoren Vallerissa toimiva ryhmä