Whistleblower

EU:n Whistleblower-direktiivi edellyttää, että vähintään 50 työntekijän organisaatioilla on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava.

Voit ilmoittaa Webropol Whistleblower -kanavan kautta, jos havaitset tai epäilet Ahjolan Setlementissä vakavia väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa, jota et voi käsitellä kyseisessä tilanteessa asianosaisten kesken tai esihenkilösi kanssa. Kanava on tarkoitettu vakavien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen – normaaliin työarkeen kuuluvat erimielisyydet tai muuten haastavat tilanteet eivät kuulu ilmoituskanavalle.

On tärkeää, että mahdolliset väärinkäytökset ja epäasiallinen toiminta organisaatiossa tai työyhteisössä tulevat ilmi, jotta voidaan selvittää mistä on kysymys ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Whistleblowerin avulla ilmoitus voidaan selvittää yhdessä ilmoituksen tekijän kanssa. Ilmoittaja pysyy halutessaan nimettömänä koko prosessin ajan.

Kun teet ilmoituksen, saat seurantalinkin, salasanan ja ohjeet ilmoituksesi käsittelyn seuraamiseksi ja tarvittaessa viestimiseksi  käsittelijöiden kanssa. Muista tallentaa seurantalinkki ja salasana.

Ilmoituksia käsittelevät Ahjolassa luottamuksellisesti koulutuspäällikkö/työsuojeluvaltuutettu Marjut Saarenpää, taloussihteeri Tuula Vasala ja toiminnanjohtaja Päivi Huuskonen.

Tietoja käsitellään tietosuojan edellyttämällä tavalla. Ahjolan Setlementti on tehnyt Whistleblower-palvelun käyttöön liittyen tietosuojaviranomaisen edellyttämän henkilötietojen käsittelyn vaikutusten arvioinnin.

Jätä ilmoitus tästä linkistä.