Saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ahjolan setlementti ry:n verkkosivut täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Pyrimme korjaamaan alla lueteltuja saavutettavuuspuutteita.

PDF-tiedostot

Sivustolla on PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

Tiedostoissa on merkityksen kannalta olennaista ei-tekstuaalista sisältöä, jolle ei ole tarjolla tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

Tiedostoissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. Tekstien ja lomakkeiden lukemisjärjestyksen määrittelyt ovat osittain virheelliset. (WCAG 1.3.1)

Lomakkeissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet. WCAG 1.3.1)

Tiedostojen metatiedot ovat puutteelliset, esimerkiksi puuttuvat otsikot ja virheelliset kielimääritykset. (WCAG 1.3.1)

Täytettäviä lomakkeita ei ole mahdollista käyttää pelkällä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

Ulkoasun muotoilu

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Linkit

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä. (WCAG 2.4.4)

Sivustolla voi olla myös rikkinäisiä linkkejä.

Anna meille palautetta saavutettavuudesta!

Anna palautetta saavutettavuudesta tällä verkkolomakkeella. Voit antaa palautetta myös sähköpostitse, toimisto(at)ahjola.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000