Ahjolan Setlementti ry

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

 

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain n. 1 300 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 17 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä n. 32 500 tuntia vuodessa.
  • Lasten ja nuorten harrastusryhmiä on noin 120, joissa harrastajia on vuosittain n. 1 200. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään loma-ajan toimintaa sekä erilaisia tapahtumia.
  • Vapaaehtoisten vetämissä aikuisten kerhoissa on vuosittain osallistujia n. 150.
  • Ahjola ylläpitää Harjulan päiväkotia Kalevassa
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Tyttöjen Tupa ja Isosisarustoiminta on 6–16-vuotiaille tytöille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa.
  • Ahjolan poikatyö ja Isosisarustoiminta on 6–16-vuotiaille pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa.
  • Nuorisokahvila Uniikki tekee sosiaalista nuorisotyötä kaupungin ostopalveluna.
  • Mainos Ahjola vuokraa ulkomainostilaa eri kohteissa.

 

Ahjolan Setlementti on perustettu 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Ahjola on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen.

 

Ahjolan tehtävänä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön arvon ja oikeuksien tunnustaminen, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia.

 

Ahjolan Setlementti ry:n hallitus

Veli-Pekka Järvinen, puheenjohtaja

Johanna Ahlgrén-Holappa

Kaisa Isännäinen

Esko Kannusmäki

Markku Kämäräinen

Sointu Lanki

Juha Nieminen

Tommi Rasila

Jarmo Rautiainen

Merja Sarvala