Ahjolan Setlementti ry

Tietoa Ahjolasta

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain noin 1 250 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 15 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä 32 500 tuntia vuodessa.
  • Lasten ja nuorten harrastusryhmiä on noin 100, joissa harrastajia on vuosittain 700. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään loma-ajan toimintaa sekä erilaisia tapahtumia.
  • Vapaaehtoisten vetämissä aikuisten kerhoissa on vuosittain osallistujia noin 150.
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Tyttöjen Tupa ja Isosisarustoiminta on 6–16-vuotiaille tytöille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa.
  • Ahjolan Poikatyö ja Isosisarustoiminta on 6–16-vuotiaille pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa.
  • Mainos Ahjola vuokraa ulkomainostilaa eri kohteissa. Mainos Ahjolan tuotto käytetään kokonaisuudessaan Ahjolan nuorisotyön hyväksi.

Ahjolan Setlementti on perustettu 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Ahjola on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen.

Ahjolan tehtävänä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön arvon ja oikeuksien tunnustaminen, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia.

Ahjolan Setlementti ry:n hallitus

Jarmo Rautiainen, puheenjohtaja
Johanna Ahlgren-Holappa
Matti Helin
Kaisa Isännäinen
Esko Kannusmäki
Markku Kämäräinen
Harri Lakkala
Sointu Lanki
Tommi Rasila
Merja Sarvala