Ahjolan Setlementti ry

Tietoa Ahjolasta

Naapurina Setlementti – setlementtitoiminnan esittelyvideo

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyö.

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain noin 1 250 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 15 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä 32 500 tuntia vuodessa.
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 18 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Tyttöjen Tupa ja Poikien Tupa on 8–14 -vuotiaille tytöille ja pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa. Isosisarustoiminnassa voi toimia vapaaehtoisena aikuiskaverina tuvan lapsille ja nuorille.
  • Kotilassa lapsiperheet kohtaavat toisiaan.
  • Taloushaltia-hankkeessa autetaan nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on talousongelmia.
  • Meetpoint-hankkeessa tuetaan opiskelijoiden mielenhyvinvointia ja vähennetään yksinäisyyttä.
  • Pyörre-tanssitapahtuma kokoaa vuosittain noin parituhatta tanssijaa hyvänmielen tanssikatselmukseen.
  • Meillä kokoontuu erilaisia kerhoja ja ryhmiä eri ikäisille.
  • Ahjo-Osku -asumismalli on Ahjolan Setlementin hallituksen vuonna 2022 julkaisema kehityshanke.

Ahjolan Setlementti on perustettu 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Ahjola on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen sekä Yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

Ahjolan tehtävänä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Ahjolan arvot

Kehittyvä

Ahjola kehittää toimintaansa ennakoivasti, oivaltavasti ja rohkeasti. Ahjola tuottaa ammattimaisesti laadukkaita, monipuolisia ja uudistuvia palveluita.

Helppo

Ahjola on kaikille avoin, helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa. Ahjola on joustava ja ihmisläheinen palveluntarjoaja ja yhteistyökumppani.

Yhdenvertainen

Ahjola kohtaa ihmiset ja organisaatiot yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Ahjola toimii yhteisöllisesti, osallistaen ja osallistuen.

Vastuullinen

Ahjola on vastuullinen toimija, joka vastaa ympäristönsä tarpeisiin rakentaen parempaa yhteiskuntaa. Ahjola on luotettava työnantaja ja palveluntarjoaja, jonka talous on kestävällä pohjalla.

Täältä voit tutustua tarkemmin Ahjolan Setlementin strategiaan (2021-2023).

Ahjolan Setlementti ry:n hallitus

Jarmo Rautiainen, puheenjohtaja
sähköposti: puheenjohtaja@ahjola.fi

Kaisa Isännäinen
Matti Helin
Markku Kämäräinen
Harri Lakkala
Sointu Lanki
Tommi Rasila
Juho Saari