8. KOULUTUSTUKI JA OPISKELUETU KURSSEILLA

Koulutustuki

Koulutustukea voi anoa oman opetusalan, ohjaustaitojen tai opiston kehittämiseen liittyviin koulutuksiin. Tukea ei myönnetä tutkintotavoitteelliseen koulutukseen lukuun ottamatta pedagogista tai kasvatustieteellistä opintokokonaisuutta.

Koulutustukeen voi sisältyä osallistumismaksuja sekä matka- ja majoituskuluja. Koulutustukea voi hakea myös lyhytkestoiseen koulutukseen osallistumisesta seuraavasti: 2-4 h kestävät koulutukset 50 €/ koulutuspäivä, yli 4 h kestävät koulutukset 80 €/ koulutuspäivä

Tuntiopettajan koulutustuki määräytyy opetuksen keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaisesti 25 € / viikkotunti, kuitenkin vähintään 50 €. Tukea voi saada enintään 250 € kalenterivuodessa. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella, ja tuki maksetaan takautuvasti tositteita vastaan. Toimita hakemus liitteineen (maksukuitit, koulutuksen ohjelma ja todistus/vahvistus koulutukseen osallistumisesta) koulutuspäällikölle. Sovi rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa ennakkoon oman auton käytöstä, jos kurssipaikalle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Rehtorit päättävät tuen myöntämisestä koulutuspäällikön esityksestä. Tukea myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Tukea voi anoa etukäteen heti kun on ilmoittautunut koulutukseen. Tuki maksetaan takautuvasti koulutuksen päätyttyä, kun tarvittavat dokumentit on toimitettu Ahjolaan oman opetusalan koulutuspäällikölle. Koulutustukihakemuksen löydät täältä  (tallenna lomake, jotta voit täyttää sen sähköisesti)

Opiskeluetu Ahjolan kursseilla

Tuntiopettajalla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi opiston kursseille, jos maksavia opiskelijoita on vähimmäismäärä ja kurssilla ei ole varasijalaisia. Myös opettajan ilmoittautuminen on sitova, joten muistathan perua osallistumisesi etukäteen. Ilmoittaudu ennakkoon ja varmista kurssipaikkasi maksuttomuus viikkoa ennen kurssin alkua toimistosta (toimisto(at)ahjola.fi tai 044 553 8400). Opiskeluetu ei koske kulttuuriretkiä, yksilöopetusta (piano ja laulu), pariopetusta (piano ja rummut) eikä retriittejä.