7. OPISKELUA KOKSKEVAT KÄYTÄNNÖT OPETTAJILLE TIEDOKSI

Opiskelua koskevat käytännöt on kerätty tietoa opiskelijalle sivulle. Sivulta löydät: vastauksia kysymyksiin Ahjolan kursseille osallistumisesta, kuten ilmoittautumisesta, perumisesta, maksuista ja eri maksuvaihtoehdoista, sekä muista kursseja koskevista asioista, kuten todistusten hakemisesta ja vakuutuksista.

7.1 Erityisryhmien ilmoittautumiskäytännöt ja opiskelijarekisteri

Erityisryhmissä osallistujien tiedot kerätään erilliselle ilmoittautumislomakkeelle. Kerää opiskelijoiden nimet ja syntymäajat (pp.kk.vvvv) listaan ja toimita se kauden alussa joko sähköisesti tai postitse Ahjolan toimistoon, jotta nimet saadaan Hellewiin ja pääset käyttämään sähköistä päiväkirjaa. Lista kerätään jokaiselta kurssilta, vaikka samoja opiskelijoita olisi useammalla kurssilla. Tiedot tarvitaan Hellewin opiskelijarekisteriä ja valtionhallinnon tilastointia varten eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Mikäli koko nimen ja syntymäajan kerääminen ei ole mahdollista, niin kysy toimipaikasta voitko kerätä vähintään listan etunimistä, jotta sähköisen päiväkirjan käyttäminen on mahdollista.