2. TILAT JA TURVALLISUUS

2.1 Päätoimipaikat ja pelastussuunnitelmat
2.2 Haasteelliset tilanteet opetustyössä
2.3 Toimintaohjeita

Toiminnasta hätä- ja vaaratilanteissa löytyy ohjeistus päätoimipaikoista. Tarkista eri toimipaikoissa työskennellessäsi toimipaikan osoite ja hätäpoistumistiet ennen opetuksen alkua. Työturvallisuuden tarkastuslista opettajille, tulee käydä läpi ennen opetuskauden alkua oman opetuspaikan osalta. Erityisryhmien opettaja tarkistaa kurssipaikan henkilökunnalta toimintaohjeet vaaratilanteiden varalta. Tarkista myös tiedot opetustilanteeseen vaikuttavista osallistujien muista sairauksista kuten epilepsiasta tai diabeteksesta.

2.1 Päätoimipaikat ja pelastussuunnitelmat

Ahjola, PELASTUSSUUNNITELMA
Ahjolankatu 3, 33250 Tampere
Sisäänkäynti Erämiehenkatu 10
Toimisto avoinna ti-to klo 10–15, puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 10–15
044 553 8400
Vahtimestari 044 553 8450, vaksi.ahjola(a)ahjola.fi

Saukkola, PELASTUSSUUNNITELMA
Vainiokatu 2, 33500 Tampere
Vahtimestari, 044 553 8447 vaksi.saukkola@ahjola.fi

Juhannuskylän koulu, Rautatienkatu 3–5, 33100 Tampere
Iltavahtimestari 044 553 8438, ma-to klo 16–21, vaksi.juhannuskyla(a)ahjola.fi

Tampereen kansainvälinen koulu, FISTA
Satakunnankatu 60, 33230 Tampere
Iltavahtimestari ma-to klo 17-21.

PMK-talo, Erkkilänkatu 11, 33100 Tampere
Sisäänkäynti Peltokadun puoleinen B-porras
Entisöinti ja kankaankudonta

Tampereen Työväentalo, Seminaarisali, Hämeenpuisto 28
Sisäänkäynti Hämeenpuisto 28 D portaan kautta (Tampereen työväen teatterin ja
Työväentalon välisestä portaasta).

Sisäinen posti kulkee päätoimipaikkojen eli Ahjolan, Saukkolan ja Juhannuskylän koulun välillä viikoittain opetuskauden aikana.

2.2 Haasteelliset tilanteet opetustyössä

Kansalaisopistojen ryhmissä voi opettajalle tulla vastaan ongelmallisia tilanteita. Opettajan jaksamisen, opiskelijoiden viihtymisen ja oppimisen sekä ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää pyrkiä ehkäisemään ongelmatilanteita jo ennakolta ja puuttua syntyneisiin ongelmatilanteisiin ajoissa.

Ennakoi ja tunnista
• Kurssin tavoitteiden ja toimintatapojen kertominen orientoi ja sitouttaa opiskelijoita
• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen selkeyttää ja sujuvoittaa ryhmän toimintaa.
• Omaa opettajan roolia kannattaa pohtia myös rajojen asettamisen kannalta: mitä työhösi kuuluu ja mitä ei?

2.3 Toimintaohjeita

• Jos tilanne ryhmässäsi kärjistyy, pysy rauhallisena ja kuuntele.
• Viesti mahdollisimman selkeästi ja jämäkästi asiaan keskittyen.
• Anna vastapuolelle mahdollisuus säilyttää kasvonsa ja ehdota keskustelua kahden kesken.
• Uhkaavissa tilanteissa ota yhteys iltavahtimestariin tai tarvittaessa hätänumeroon 112.
• Mikäli pienikin ongelma pohdituttaa, ota heti yhteyttä omaan koulutuspäällikköösi, apulaisrehtoriin tai rehtoriin. Ongelmatilanteet käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa rehtorilla on oikeus erottaa opiskelija ryhmästä.

Loukkaantuminen / sairauskohtaus
• Selvitä avun tarve. Hengittääkö potilas? Tajuissaan/ tajuton? Ensimmäiset
minuutit ovat tärkeitä.
• Tee hätäilmoitus tarvittaessa. Soita 112.
• Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
• Anna hätäensiapua. Rauhoita potilasta.
• Järjestä apuun tuleville tarvittaessa opastus.
• Varmista loukkaantuneen kotiin/ hoitoon pääsy, mikäli ambulanssia ei tarvita.