2. TILAT JA TURVALLISUUS

2.1 Päätoimipaikat ja pelastussuunnitelmat
2.2 Haasteelliset tilanteet opetustyössä
2.3. Järjestyssäännöt
2.4 Toimintaohjeita

Toiminnasta hätä- ja vaaratilanteissa löytyy ohjeistus päätoimipaikoista. Tarkista eri toimipaikoissa työskennellessäsi toimipaikan osoite ja hätäpoistumistiet ennen opetuksen alkua. Työturvallisuuden tarkastuslista opettajille, tulee käydä läpi ennen opetuskauden alkua oman opetuspaikan osalta. Erityisryhmien opettaja tarkistaa kurssipaikan henkilökunnalta toimintaohjeet vaaratilanteiden varalta. Tarkista myös tiedot opetustilanteeseen vaikuttavista osallistujien muista sairauksista kuten epilepsiasta tai diabeteksesta.

2.1 Päätoimipaikat ja pelastussuunnitelmat

Ahjola, PELASTUSSUUNNITELMA
Ahjolankatu 3, 33250 Tampere
Sisäänkäynti Erämiehenkatu 10
Toimisto avoinna ti-to klo 10–15, puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 10–15
044 553 8400
Vahtimestari 044 553 8450, vaksi.ahjola(a)ahjola.fi

Saukkola, PELASTUSSUUNNITELMA
Vainiokatu 2, 33500 Tampere
Vahtimestari, 044 553 8447 vaksi.saukkola@ahjola.fi

Juhannuskylän koulu, Rautatienkatu 3–5, 33100 Tampere
Iltavahtimestari 044 553 8438, ma-to klo 16–21, vaksi.juhannuskyla(a)ahjola.fi

Tampereen kansainvälinen koulu, FISTA
Satakunnankatu 60, 33230 Tampere
Iltavahtimestari ma-to klo 17-21.

Tampereen Työväentalo, Seminaarisali, Hämeenpuisto 28
Sisäänkäynti Hämeenpuisto 28 D portaan kautta (Tampereen työväen teatterin ja
Työväentalon välisestä portaasta).

Sisäinen posti kulkee päätoimipaikkojen eli Ahjolan, Saukkolan ja Juhannuskylän koulun välillä viikoittain opetuskauden aikana.

2.2 Haasteelliset tilanteet opetustyössä

Kansalaisopistojen ryhmissä voi opettajalle tulla vastaan ongelmallisia tilanteita. Opettajan jaksamisen, opiskelijoiden viihtymisen ja oppimisen sekä ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää pyrkiä ehkäisemään ongelmatilanteita jo ennakolta ja puuttua syntyneisiin ongelmatilanteisiin ajoissa.

Ennakoi ja tunnista
• Kurssin tavoitteiden ja toimintatapojen kertominen orientoi ja sitouttaa opiskelijoita
• Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen selkeyttää ja sujuvoittaa ryhmän toimintaa.
• Omaa opettajan roolia kannattaa pohtia myös rajojen asettamisen kannalta: mitä työhösi kuuluu ja mitä ei?

2.3. Järjestyssäännöt

Ahjolan henkilöstö ja opiskelijat sitoutuvat noudattamaa seuraavia Ahjolan kansalaisopiston sääntöjä: 

 

Hyvät käytöstavat ja turvallisuus 

 • Noudatan henkilökunnan antamia ohjeita. 
 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. 
 • Noudatan turvallisemman tilan periaatteita. 
 • Ilmoitan opettajalle, jos minun tarvitsee tulla toistuvasti myöhässä tunnille. 
 • En käyttäydy epäasiallisesti, enkä häiritse muita oppitunneilla tai tauoilla. 
 • En ota enkä jaa valokuvia, videoita tai äänityksiä ilman kuvattavan lupaa. Alle 18-vuotiaiden kuvaamiseen tarvitaan aina huoltajien kirjallinen suostumus. 
 • En käytä päihteitä tai huumaavia aineita opiston tiloissa, enkä saavu tunneille päihtyneenä. Ahjolan ja Saukkolan toimitilat ja piha-alue ovat savuttomia. 
 • En tuo vaarallisia esineitä opistoon. 

Tilat 

 • Huolehdin ympäristöni siisteydestä, siivoan jälkeni luokassa ja yleisissä tiloissa. 
 • Pidän hyvää huolta opiston tiloista ja tavaroista. 
 • Olen korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastani vahingosta 
 • Tiedostan, että Ahjolan kansalaisopisto ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta. Huolehdin, että vakuutukseni ovat kunnossa. 

 

Järjestysääntöjen noudattamista valvovat kaikki opistossa työskentelevät henkilöt. Ahjolan kansalaisopiston rehtorilla on tarvittaessa oikeus evätä oikeus osallistua kursseille. 

2.4 Toimintaohjeita

• Jos tilanne ryhmässäsi kärjistyy, pysy rauhallisena ja kuuntele.
• Viesti mahdollisimman selkeästi ja jämäkästi asiaan keskittyen.
• Anna vastapuolelle mahdollisuus säilyttää kasvonsa ja ehdota keskustelua kahden kesken.
• Uhkaavissa tilanteissa ota yhteys iltavahtimestariin tai tarvittaessa hätänumeroon 112.
• Mikäli pienikin ongelma pohdituttaa, ota heti yhteyttä omaan koulutuspäällikköösi, apulaisrehtoriin tai rehtoriin. Ongelmatilanteet käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa rehtorilla on oikeus erottaa opiskelija ryhmästä.

Loukkaantuminen / sairauskohtaus
• Selvitä avun tarve. Hengittääkö potilas? Tajuissaan/ tajuton? Ensimmäiset
minuutit ovat tärkeitä.
• Tee hätäilmoitus tarvittaessa. Soita 112.
• Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
• Anna hätäensiapua. Rauhoita potilasta.
• Järjestä apuun tuleville tarvittaessa opastus.
• Varmista loukkaantuneen kotiin/ hoitoon pääsy, mikäli ambulanssia ei tarvita.