1. TIETOA AHJOLAN KANSALAISOPISTOSTA JA YHTEYSTIEDOT


1.1 Opiston perustehtävät ja arvot

1.2 opiston organisaatio ja hallinto
1.3 Opiston henkilöstö ja yhteystiedot

Ahjola on uudistuva, oppimaan ja harrastamaan kannustava kaikille avoin kansalaisopisto. Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa. Ahjolan Setlementti ry on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys. Ahjolan toimintamuotoja ovat kansalaisopisto, iltapäiväkerhot, Tyttöjen ja Poikien Tuvat ja isosisarustoiminta sekä aikuisten kerhot.

Ahjolan kansalaisopisto on Suomen suurimpia yksityisiä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Opisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä monipuoliseen harrastustoimintaan. Ahjolan kansalaisopisto on Kansalaisopistojen liiton KoL:n jäsen. Opistossa järjestetään vuosittain noin 1250 kurssia, opetustunteja on noin 32 500 ja kurssilaisia noin 16 000.

Opiston päätoimipisteitä ovat Ahjola Pispalassa, Saukkola, Juhannuskylän koulu, FISTA Tampereen kansainvälinen koulu ja PMK-talo. Näiden lisäksi toimintaa on 63 sivutoimipisteessä. Opistossa työskentelee vuosittain noin 220 tuntiopettajaa.

1.1 Opiston perustehtävät ja Ahjolan arvot

Ahjolan kansalaisopiston tehtävänä on tarjota paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Tavoitteena on tukea elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilöiden monipuolista kehittymistä, edistää heidän haluaan ja kykyjään uusien asioiden omaksumiseen ja itsensä kehittämiseen, edistää yksilöiden kykyä toimia yhteisöissä, sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Vuoden 2021 julkaistun uuden strategian mukaisesti Ahjolan Setlementin ydinarvoja ovat:

Kehittyvä
Ahjola kehittää toimintaansa ennakoivasti, oivaltavasti ja rohkeasti. Ahjola tuottaa ammattimaisesti laadukkaita, monipuolisia ja uudistuvia palveluita.
Helppo
Ahjola on kaikille avoin, helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa. Ahjola on joustava ja ihmisläheinen palveluntarjoaja ja yhteistyökumppani.
Yhdenvertainen
Ahjola kohtaa ihmiset ja organisaatiot yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Ahjola toimii yhteisöllisesti, osallistaen ja osallistuen.
Vastuullinen
Ahjola on vastuullinen toimija, joka vastaa ympäristönsä tarpeisiin rakentaen parempaa yhteiskuntaa. Ahjola on luotettava työnantaja ja palveluntarjoaja, jonka talous on kestävällä pohjalla.

Täältä voit tutustua tarkemmin Ahjolan Setlementin strategiaan (2021-2023).

1.2 Opiston organisaatio ja hallinto

Kansalaisopiston yleisistä toimintaedellytyksistä päättää Ahjolan Setlementti ry:n hallitus. Tämän lisäksi opiston toimintaa ohjaa hallituksen nimeämä johtokunta.
Johtokunnan tehtävänä on mm. opetusohjelmien vahvistaminen, opistotyön kehittämisen ohjaus sekä päätoimisen henkilöstön valinta. Tuntiopettajilla on opiston johtokunnassa oma edustaja, joka valitaan tuntiopettajien kokoontumisen yhteydessä kolmivuotiskaudelle.

Opiston valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosibudjetti on n. 2,4 miljoonaa euroa. Tästä summasta n. kaksi kolmasosaa tulee lakisääteisestä valtionosuudesta ja yksi kolmasosa katetaan kurssimaksuilla. Opetushallituksen myöntämillä opintoseteliavustuksilla tuetaan eri kohderyhmien osallistumista (mm. työttömät ja maahanmuuttajat). Laatu- ja kehittämisavustusten turvin toteutetaan kehittämishankkeita.

Opiston johtokunta 2023:

Puheenjohtaja Markku Kämäräinen
Paula Alanen
Milla Ilonen
Henri Hyttinen
Jenni Pätäri
Päivi Vartiainen
Anne Hakanen, tuntiopettajien edustaja

 

1.3 Opiston henkilöstö ja yhteystiedot

Pilvi Mansikkamäki, kansalaisopiston rehtori 044 553 8409 Lähetä turvapostia Pilville tästä linkistä.

Annika Sykkö, apulaisrehtori, hallinto- ja tukipalvelut 044 553 8433 Lähetä turvapostia Annikalle tästä linkistä.

Marketta Kujanpää, koulutuspäällikkö liikunta, terveys ja hyvinvointi, tanssi 044 553 8410

Sanna Lehtiniemi, koulutuspäällikkö musiikki, kirjallisuus ja teatteri 044 553 8445

Marke Mäkinen, koulutuspäällikkö, kuvataide ja muotoilu, yhteiskunnalliset aineet ja erityisryhmät, Ahjolan osaamisperusteisuus -hanke 044 553 8423

Tuula Kivelä, koulutuspäällikkö, kielet (arabia, espanja, heprea, italia, japani, kiina, persia, portugali, saksa, suomi, venäjä ja viittomakieli) 044 553 8414

Kirsi Kortesmaa, koulutuspäällikkö, kielet (englanti, ruotsi, ranska, hollanti, turkki), maalaustekniikka, Digitaitopajat-hanke 044 553 8417

Marjut Saarenpää, koulutuspäällikkö kädentaidot, maahanmuuttajakoulutus 044 553 8405

Mikäli et tavoita koulutuspäällikköäsi arkena, olethan kiireellisissä asioissa yhteydessä Ahjolan toimistoon: toimisto(a)ahjola.fi tai 044 553 8400

Erja Ronkainen, opistosihteeri asiakaspalvelu, työtodistukset ja -sopimukset, opiskelijatodistukset, opiskelijarekisteri 044 553 8413

Seija Havonen, opistosihteeri kurssimaksut, opiskelijarekisteri, asiakaspalvelu 044 553 8441

Tuula Vasala, taloussihteeri palkat, verokortit, sairauslomatodistukset, palkkatodistukset, matkakorvaukset 044 553 8412 Lähetä turvapostia palkanlaskentaan tästä linkistä.

Elina Keinänen, viestintäkoordinaattori tiedotus ja markkinointi, kotisivut,  044 553 8451 (opintovapaalla 1.9.-30.11.2023)

Eveliina Kiukkonen, viestintäkoordinaattori, opettajatiedottaminen, kielten neuvonta, perheliikunta-kerhot 044 553 8490

Tommi Takku, toimistovahtimestari opettajien IT-tuki, tunnukset ja tekninen tuki: Hellewi, Pedanet, Zoom koulujen tietoverkon ja kopioinnin tunnukset 044 553 8471 (ma, ke, pe klo 10–14),
it-tuki.opettajat(a)ahjola.fi

Ville Altonen, toimistovahtimestari Saukkola 044 553 8411

Janne Kotamäki, kiinteistövahtimestari kiinteistöt, avainten hallinta 044 553 8442

Päivi Huuskonen, toiminnanjohtaja 044 553 8402

Mervi Tiira, taloussihteeri kirjanpito ja laskutus 044 553 8418

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)ahjola.fi.

Käytössä myös toimisto(a)ahjola.fi