Olet täällä

Poikatyö ja Isovelitoiminta

Vuoden 2018 alusta Isosisko- ja Tyttöjen Tupa -toiminta sai STEA:lta edellisvuotta suuremman kohdennetun toiminta-avustuksen, jonka avulla on alettu käynnistää myös pojille suunnattua Isovelitoimintaa ja erilaisia poikaryhmiä Tampereella.

Isovelitoiminta on aikuiskaveritoimintaa, jonka kautta 6 – 16 -vuotias poika tai moninaisesti sukupuolensa kokeva lapsi tai nuori voi saada itselleen Isoveljen vuodeksi. Isoveljet ovat vähintään 18-vuotiaita vapaaehtoisia, jotka käyvät Isosisaruskurssin yhdessä Isosiskojen kanssa. Isosisaruskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Koulutuksen käytyään vapaaehtoinen Isoveli haastatellaan. Tämän jälkeen Isoveljet ja Pikkuveljet yhdistetään heidän kertomiensa mielenkiinnon kohteiden sekä heidän temperamenttinsa perusteella. Tarkoituksena on saattaa yhteen mahdollisimman hyvin toisilleen sopivat Sisarukset. Sisarukset tapaavat 1 – 4 kertaa kuukaudessa sopien keskenään tapaamisistaan. Sisarukset voivat esim. käydä ulkoilemassa, pelailla, leipoa, tehdä käsitöitä, katsoa leffoja, urheilla, käydä uimassa tai mitä tahansa muuta toimintaa, mikä on juuri heille mieluista ja sopivaa.

Ensimmäiset aikuisille suunnatut Isosisaruskurssit (Isoveljille ja Isosiskoille) järjestetään syksyllä 2018. Oman Isoveljen eli aikuiskaverin haluavia, 6 – 16 -vuotiaita poikia tai moninaisesti sukupuolensa kokevia lapsia tai nuoria eli Pikkuveljiä / Pikkusisaruksia, voi ilmoittaa Isosisarusjonoon ilmoittautumislomakkeella tästä.

Poikaryhmät
Poikatyön toimenkuvaan kuuluvat myös tarpeiden mukaan räätälöidyt tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmät tamperelaisille ala- ja yläkouluikäisille pojille, jotka järjestetään yhteistyössä oppilashuollon ja opettajien kanssa. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa luokan poikien tunneosaamista ja -havainnointia sekä kehittää heidän sosiaalisia taitojaan ja itsetuntemustaan.

Tämän lisäksi käynnistetään tarpeiden ja toiveiden mukaan erilaisia avoimia poikaryhmiä ja pojille tarkoitettua harrastetoimintaa iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin ympäri Tamperetta. Näistä ryhmistä tarkempaa tietoa myöhemmin.

Poikatyön ohjaaja tekee myös laajasti yhteistyötä muiden poika- ja miestyötä tekevien tahojen sekä sosiaali- ja koulutoimen kanssa.

Niklas Söderström
Poikatyön ohjaaja
p. 044 553 8432
niklas.soderstrom (at) ahjola.fi