Olet täällä

Päiväkoti

Ahjolan päiväkodit

Ahjolan päiväkodit toimivat Tampereen kaupungin ostopalvelupäiväkoteina. Haku päiväkoteihin tapahtuu Tampereen kaupungin käytänteiden mukaisesti ja päivähoitomaksujen laskutuksen hoitaa kaupunki. Päiväkotien toiminnassa noudatetaan Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sitä valvoo ja ohjaa kaupungin ostopalveluyksikkö.

Päiväkotien toiminnassa painottuu leikkivä, tutkiva ja itseensä luottava lapsi. Perheiden kanssa toteutetaan vahvaa kasvatuskumppanuutta. Yhteistyötä tehdään kaupungin päiväkotien tapaan mm. neuvolan, sosiaalitoimen, seurakunnan kanssa. Päiväkotien lapset ovat vakuutettuja hoitopäivänsä ajan.

Ahjolan päiväkoti, Pispala, sijaitsee Haulitornin kupeessa, Ahjolankatu 3:ssa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa v.1932 ja on kokenut suuren remontin vuosien 2012-2013 aikana. Harjula puolestaan sijaitsee Kalevankankaan puistomaisemissa, Sairaalakatu 3:ssa ja on aloittanut toimintansa v. 2009.

AHJOLAN PÄIVÄKOTI, HARJULA

Päiväkoti tarjoaa 77 kokopäivähoitopaikkaa 0-5 –vuotiaille lapsille. Päiväkodissa toimii 1 alle 3-vuotiaiden ryhmä: Leppäkertut, yksi 3-5 –vuotiaiden ryhmä: Korennot sekä kaksi  1-5-vuotiaille tarkoitettua sisarusryhmää: Mehiläiset ja Koppakuoriaiset. Jokaisessa ryhmässä toimii lastentarhanopettaja sekä 2 lähihoitajaa. Keittiö- ja puhdistustoiminnasta vastaa Sinikka Antila. Ryhmissä aloitettiin jo syksyllä 2010 pienryhmätoiminta, joka antaa suuremmat mahdollisuudet yksilölliseen päivähoitoon ja lasten osallisuuteen.